Fiducia v květnu

V květnu začínáme nový cyklus pořadů s Pamětí národa, první večer bude věnován Ivančeně a odporu skautů vůči nacismu a komunismu. Další novinkou bude kniha o Ostravě za časů úspěšného starosty Jana Prokeše, kdy vznikaly zásadní ostravské stavby, jako například Nová radnice, Dům umění či kubistické krematorium. Kromě křtu knihy, kterou vydává Fiducia, se můžete těšit na Týden Jana Prokeše, kdy spolu s dalšími institucemi připravujeme řadu výstav, přednášek, komentovaných procházek a dalších doprovodných akcí, věnovaných této zásadní postavě ostravských dějin. Spolu s dramaturgem Martinem Režným pro vás chystáme třetí hudební večer v rámci cyklu Hluková mystéria, vernisáž výstavy Jiřího Horáka, připravujeme také pořady v rámci Ostravské muzejní noci a Dream Factory. Do Fiducie jsme rovněž pozvali překladatele Janu Pokojovou a Jana Janulu, kteří byli za své překlady Christiana Morgensterna oceněni tvůrčí prémií prestižní překladatelské Ceny Josefa Jungmanna za rok 2020. Těšíme se na setkání s vámi!

4. 5. V 17.00 IVANČENA: ODPOR SKAUTŮ VŮČI NACISMU I KOMUNISMU

Setkání s historikem skautingu Kryštofem Hyvnarem a promítání unikátních záznamů Paměti národa.

O mohyle Ivančeně, jež se stala vzpomínkou na pětici mladých mužů popravených v dubnu 1945 a symbolem útlaku skautů v obou totalitách, si budeme povídat s historikem skautingu Kryštofem Hyvnarem. Promítneme také unikátní záznamy Paměti národa ze vzpomínek ostravského skauta Jaroslava Rozsypala, zvaného Čmel. Ten v roce 1945 unikl gestapu a skrýval se v Beskydech. Na setkání se těší tým Paměti národa v Ostravě, Antikvariát a klub Fiducia a skauti.

4. 5. V 19.00 JIŘÍ HORÁK

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Jiří Horák (nar. 1940 v Hodoníně) se již koncem 60. let etabloval jako jeden z členů legendární brněnské skupiny Epos. Ta do české fotografie přinesla nový způsob práce s modelem, vycházející z reportážní fotografie, výrazově však odpovídající počínající normalizaci. Z potemnělých vizí rebelů ztracených mezi paneláky se Horákovy snímky během 70. let postupně vracely k humánnější notě, okořeněné výjimečným smyslem pro fotogenii i kompozici. Ten uplatňoval i ve svých dokumentárních cyklech ze slovenské Oravy, z folklórních slavností ve Strážnici i z chorvatského pobřeží. Výstava, doprovázená autorským katalogem, propojuje celou Horákovu tvorbu prostřednictvím tématu portrétu a empatie. Výstava potrvá do 2. 6. 2023. Kurátor Pavel Vančát.

15. 5. OD 18.30 NEZNÁMÝ UMĚLEC, YANN LEGUAY, MARIA KOMAROVA, OOTIL

Třetí hudební večer letošních ostravských Hlukových mystérií.

Multimediální umělkyně Maria Komarova se během několika posledních let etablovala na evropské scéně performativního umění. Pracuje se zvukem jako performativním médiem s použitím DIY elektroakustických objektů. Belgický umělec Yann Leguay uvede dva ze svých mnoha pozoruhodných projektů, Volta Feedback pracuje s elektrickými výboji jako zdroji masívního zvuku, jež je možno zároveň opticky sledovat. Ootil je pak oživením modulárního syntezátoru. Večer otevře Neznámý umělec – hádanka či hra s očekáváním.

20. 5. 18.00–22.00 NEVYHAZUJ, PROMĚŇUJ! ANEB OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC VE FIDUCII

18.00 ve věži Nové radnice / Prokešův poslední nýt

Slavnostně odhalíme po téměř 100 letech nalezenou a zrestaurovanou pamětní destičku, jež připomíná poslední nýt, který do věže tohoto unikátního konstruktivistického „majáku“ v roce 1930 nýtoval starosta Jan Prokeš. Destička byla v dobách komunistické totality zatřena a teprve v letošním roce znovuobjevena v rámci badatelského výzkumu týmu historiků, kteří 25. května pokřtí knihu Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu..

18.00–22.00 ve vestibulu Nové radnice / Přijď se vyfotit s Prokešem v životní velikosti!

Proměněný model iniciátora stavby Nové radnice a nejúspěšnějšího ostravského starosty na vás bude jako fotopoint čekat ve vestibulu Nové radnice.

18.00–22.00 ve Fiducii / Nevyhazuj, proměňuj!

Speciální „recyklační“ ateliér. Kromě výtvarných aktivit se ve Fiducii můžete těšit také na výstavy, literární soutěže o naše ostravské kulturní mapy a pexesa a na další aktivity.
Otevřen bude antikvariát i obě galerie.

TÝDEN JANA PROKEŠE – OSLAVA VÝROČÍ INICIÁTORA VELKÉ OSTRAVY A ÚSPĚŠNÉHO STAROSTY OSTRAVSKÉ MEZIVÁLEČNÉ ÉRY

Všechny aktivity najdete na www.klubfiducia.cz/…kes.

AKTIVITY FIDUCIE:

23. 5. V 18.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NOVÉ RADNICE S MARTINEM STRAKOŠEM A ROMANOU ROSOVOU

Projděte se s námi známými i méně známými zákoutími cenné ostravské stavby.

Podíváme se na místa, která jsou spojená s působením prvního českého starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše a ukážeme si mnohé unikátní architektonické prvky. Doporučujeme rezervaci míst v Infocentru ve věži Nové radnice nebo na tel.: +420 599 443 096, +420 602 712 920. Sraz před radniční budovou.

25. 5. V 15.00 JAN PROKEŠ: OSTRAVA NA CESTĚ K VELKOMĚSTU

Slavnostní uvedení knihy, kterou vydává spolek Fiducia u příležitosti 150 let od narození nejúspěšnějšího ostravského starosty.

Knihu pokřtíme s autorským týmem – Martinem Jemelkou, Radkem Seďou, Gabrielou Pelikánovou, Romanou Rosovou a Martinem Strakošem. Kmotry knihy budou ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková, ředitel Ostravského muzea Filip Petlička a náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která převzala nad Týdnem Jana Prokeše záštitu. Z důvodů omezené kapacity doporučujeme rezervaci míst v pokladně Ostravského muzea: duchonova@ostrmuz.cz, tel. 597 578 450 (po-pá 9.00-17.00). Pozor, koná se v Ostravském muzeu.

25. 5. V 17.00 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO STOPÁCH JANA PROKEŠE

Pojďte se s námi vydat po místech, která jsou spojena s iniciátorem Velké Ostravy Janem Prokešem.

Průvodci nám budou autoři knihy Ostrava za Jana Prokeše. Vycházku symbolicky ukončíme u Prokešova hrobu na Slezské Ostravě. Sraz před Ostravským muzeem.

29. 5. V 18.00 CHRISTIAN MORGENSTERN A JEHO PŘEKLADY

Komponovaný večer s překladateli Janou Pokojovou a Janem Janulou.

Nad novými překlady německého básníka Christiana Morgensterna s překladateli, kteří pro nakladatelství Vyšehrad připravili a přeložili výbory 77 šibenic (2020), BUbásně (2021) a Praktičtí lidé (2022). Za první z nich byli ocenění tvůrčí prémií prestižní překladatelské Ceny Josefa Jungmanna za rok 2020. Večerem provede a recitací textů se ujme publicista Petr Adámek.

30. 5. V 18.30 A 31. 5. V 16.00 DREAM FACTORY – PŘEDSTAVENÍ DOBŠINSKÝ AKO SOM SA STAL

Divadelní stolní hra pro čtyři herce a 16 diváků.

Volné sdružení umělců Zlaté schody, Bratislava.
Autor Pavol Dobšinský a kol., režie Jan Lepšík a Ela Lehotská.
Rezervace vstupenek na https://www.dfov.cz/…tal.

FIDUCIA ON-LINE

Galerie Dole – Tomáš Kurečka: Údolí
Hlasy města – Martin Dytko