Týden Jana Prokeše

Oslavte s námi výročí 150 let od narození iniciátora Velké Ostravy a úspěšného starosty ostravské meziválečné éry Jana Prokeše. Prokešův týden odstartuje v pátek 19. 5. tiskovou konferencí a vernisáží v Ostravském muzeu, zakončíme ho 25. 5. křtem knihy Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu a vycházkou. V pátek na tiskovce představíme merch – speciální edici triček a tašek, výroční vizitky, virtuální stezku, po více jak 80 letech nalezenou pamětní destičku, skládačku Po stopách Jana Prokeše a celý program. Všechny aktivity najdete zde . Akce se konají se záštitou náměstkyně primátora Andrey Hoffmanové. 

Kulturní akce:

19. 5. 17.00
Vernisáž výstavy Jan Prokeš a muzeum
Ostravské muzeum /

Navštivte výstavu o Janu Prokešovi, který se zasloužil o zachování zdejšího muzea a jeho přestěhování do větších prostor Staré radnice v roce 1931. Prvního českého starostu Moravské Ostravy po roce 1918 vám představíme na fotografiích ze soukromého i veřejného života, nahlédnete do jeho knihovny. Z rukou Augustina Handzela se dochovala posmrtná maska Jana Prokeše, která je součástí muzejních sbírek.

Výstava potrvá do 18. 6. 2023. 

20. 5. 18.00
Prokešův poslední nýt ve věži Nové radnice
Nová radnice /

Na pódiu před radnicí v rámci Ostravské muzejní noci slavnostně pokřtíme po téměř 100 letech nalezenou a zrestaurovanou pamětní destičku. Ukážeme si také poslední nýt, který do věže tohoto unikátního konstruktivistického „majáku“ nýtoval starosta Jan Prokeš v roce 1930.  Obnovená pamětní deska byla v dobách komunistické totality zatřena a teprve v letošním roce znovuobjevena v rámci badatelského výzkumu týmu historiků, kteří 25. května pokřtí knihu Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu

20. 5. 18.00–22.00
Možná přijde i Jan Prokeš
Nová radnice /

Zahajte s námi připomínku narozenin Jana Prokeše přímo v prostorách Ostravské radnice. Vyfotit se můžete jak u starostova fotopointu, tak třeba, budete-li mít štěstí, přímo s Janem Prokešem v rámci komentovaných prohlídek. V rámci prohlídek si budete moci prohlédnout unikátní poslední nýt, který do věže zanýtoval starosta Prokeš v roce 1930.

22. 5. 14.00
Život a působení
Jana Prokeše do roku 1918
Archiv města Ostravy /

Přednáška ředitelky archivu Hany Šústkové.

23. 5. 16.00
Čtvrtý sjezd moravských bibliofilů v Ostravě a Jan Prokeš
Knihovna GVUO/

Přednáška Gabriely Pelikánové o celostátním a ve své době velmi úspěšném setkání bibliofilů, které zaštiťoval starosta a bibliofil Jan Prokeš. Nutná je rezervace předem na www.gvuo.cz

23. 5. 18.00
Komentovaná prohlídka Nové radnice s Martinem Strakošem a Romanou Rosovou a křest skládačky Po stopách Jana Prokeše 
Nová radnice /

Projděte se s námi známými i méně známými zákoutími cenné ostravské stavby a pokřtěte další skládačku ze série Ostravské kulturní stezky

Podíváme se na místa, která jsou spojená s působením prvního českého starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše, a ukážeme si mnohé unikátní architektonické prvky. Doporučujeme rezervaci míst v Infocentru ve věži Nové radnice nebo na https://shop.entradio.cz/event/156 . Sraz před radniční budovou. Pořádá Antikvariát a klub Fiducia. 

24. 5. 13.00 / 15.00 / 17.00  
Jan Prokeš a muzeum – komentované prohlídky 
Ostravské muzeum / 

Komentované prohlídky k výstavě. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci míst na pokladně Ostravského muzea: duchonova@ostrmuz.cz, tel. 597 578 450 (po-pá 9.00-17.00).

24. 5. 16.30 
Jan Prokeš, první český starosta Ostravy – přednáška
 Moravskoslezská vědecká knihovna /

Tématem přednášky historika Radomíra Sedi bude působení Jana Prokeše v čele Ostravy. Na přednášce se dozvíte, jak se Ostrava proměnila během jeho vedení a které stavby ho dodnes připomínají. 

25. 5. 15.00
křest knihy Jan Prokeš:
Ostrava na cestě k velkoměstu
Ostravské muzeum /

Slavnostní uvedení knihy, kterou vydává spolek Fiducia u příležitosti 150 let od narození nejúspěšnějšího ostravského starosty.  

Knihu pokřtíme s autorským týmem – Martinem Jemelkou, Radomírem Seďou, Gabrielou Pelikánovou, Romanou Rosovou a Martinem Strakošem. Kmotry knihy budou ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková, ředitel Ostravského muzea Filip Petlička a náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která převzala nad Týdnem Jana Prokeše záštitu. Z důvodů omezené kapacity doporučujeme rezervaci míst v pokladně Ostravského muzea: duchonova@ostrmuz.cz, tel. 597 578 450 (po-pá 9.00-17.00). Pozor, koná se v Ostravském muzeu. 

25. 5. 17.00
Komentovaná procházka
Po stopách Jana Prokeše
sraz u Ostravského muzea /

Vydejte se s námi na místa, která jsou spojena s iniciátorem Velké Ostravy Janem Prokešem. Provedou vás autoři knihy Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu. Vycházku symbolicky ukončíme u Prokešova hrobu na Slezské Ostravě. Sraz před Ostravským muzeem. 


Výstavy a jiné aktivity:

19.–26. 5. Digitalizovaný fond Jana Prokeše /Archiv města Ostravy

Na internetových stránkách města Ostravy a sociálních sítích města bude popularizován digitalizovaný osobní archivní fond Prokeš Jan, obsahující dochovanou pozůstalost tohoto moravskoostravského starosty a také krátký životopis Jana Prokeše, přístupný formou hesla v elektronické Encyklopedii města Ostravy. 

19. 5. – 30. 6. Výstava dokumentů spojených s Janem Prokešem / Archiv města Ostravy

Výstava dokumentů, vztahujících se k ostravským místům úzce spojeným s osobností Jana Prokeše.

od 19. 5. Speciální turistická vizitka věnovaná Janu Prokešovi / Infocentrum Věž

od 19. 5. Speciální výroční edice triček a tašek s motivem Prokešovy nejdůležitější stavby – Nové radnice Antikvariát a klub Fiducia a Infocentrum Věž

22. 5. – 30.6.  Výstava o životě Jana Prokeše / Moravskoslezská vědecká knihovna

22.–26. 5. Prokešova šifra / Moravskoslezská vědecká knihovna  

Po celý týden bude ve studovně MSVK připravena hra Prokešova šifra. Kdo ji vyluští, může se zapojit do soutěže. V pondělí 29. 5. vylosujeme tři výherce, kteří budou odměněni.


Akce Týden Jana Prokeše se koná za finanční podpory
Statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.