Kurátorské slovo on-line: Dominik Hlinka v Galerii Dole

Slovo kurátora Marina Mikoláška a slovo autora k výstavě v ostravské Galerii Dole. Ve své aktuální malířské tvorbě se Dominik Hlinka pozastavuje nad napětím mezí zvýšenou pozorností, kterou věnujeme strojům, a tím, jak se těmto strojům zároveň (p)oddáváme. Symbolickým zástupcem tohoto rozporu je na Hlinkových obrazech nabouraný automobil Tesla. Jeho prostřednictvím prozkoumává okamžik, v němž sebekontrolu slastně i nesnesitelně ztrácíme a ke kterému se paradoxně nutkavě toužíme přiblížit. Rozpor mezi našimi očekáváními a vzrůstající soustavnou kontrolou vnímá jako zásadní konflikt dneška. Výstava potrvá do 31. 10. 2023.