Za ostravskými věžovými vodojemy – cyklovyjížďka, prezentace knih

Pojeďte s námi na kole za ostravskými vodojemy. Informacemi nabušená, leč cyklisticky nenáročná trasa vhodná i pro sdílená kola vás povede po tom nejzajímavějším, co můžete z cenných vodojemů vidět na Slezské Ostravě, v centru a ve Vítkovicích. Sraz bude v pondělí 9. října v 17:00 před gymnáziem Hladnov. V pondělí 23. září se pak můžete těšit na přednášku a prezentaci knih Roberta Kořínka a Michala Horáčka o věžových vodojemech. která se bude konat od 18:00 ve Fiducii.

PONDĚLÍ 9. 10. v 17.00 ZA OSTRAVSKÝMI VĚŽOVÝMI VODOJEMY ANEB Z HLADNOVSKÉHO KOPCE DO VÍTKOVIC

Cyklovýlet s odborníkem na věžové vodojemy Robertem Kořínkem

Díky objevu černého uhlí a následnému prudkému rozvoji Ostravy zde dodnes najdeme celou řadu těchto objektů v různých typech vodovodních systémů. Na hladnovském kopci navštívíme architektonicky zajímavý městský vodojem (věžový i zemní) s rozhlednou z roku 1909 od inženýra Jaroslava Volence i dvojice typizovaných ocelových staveb z 80. let 20. století, vyrobených Vítkovickými železárnami, sloužících rovněž k zásobování obyvatelstva Ostravy pitnou vodou. Na Plynární ulici se podíváme na dochovaný památkově chráněný věžový vodojem z roku 1911, dodávající v minulosti vodu pro potřeby parních lokomotiv Báňské dráhy. Nedaleko od něj se zastavíme u dalšího památkově chráněného objektu, tentokráte v podobě zajímavé víceúčelové stavby bývalého areálu městských jatek. Ten kromě nádrží plnících funkci věžového vodojemu nesl také kondenzační sprchový výměník. A v průmyslovém areálu Dolní oblasti Vítkovice si prohlédneme věžový vodojem zajišťující zásobu vody pro zdejší vysokopecní provoz a další víceúčelovou stavbu v podobě hasicí věže. Kromě toho si připomeneme i několik již zaniklých a jedinečných věžových vodojemů ostravského hutního gigantu. Sraz u Gymnázia Hladnov.

PONDĚLÍ 23. 10. v 18.00 ROBERT KOŘÍNEK A MICHAL HORÁČEK – VĚŽOVÉ VODOJEMY

Představení knih o věžových vodojemech a stručné pojednání o některých z nich na území Ostravy

Věžové vodojemy představují specifickou součást našeho stavebního dědictví. Prvním komplexním zpracováním tohoto u nás doposud souhrnně opomíjeného tématu se věnují nové knižní publikace Věžové vodojemy a Konverze věžových vodojemů autorů Roberta Kořínka, Michala Horáčka a Jana Pustějovského.  

Věžové vodojemy jsou nejvýraznějším a také nejviditelnějším prvkem vodovodních systémů, jichž byly součástí. Původně čistě provozně-technické stavby, jež byly nutné k zajištění provozu na železnici, se postupně objevily i v mnoha dalších oblastech. V nich sloužily k distribuci vody pro uzavřené areály či jejich provozní součásti a také k zajištění dostatku vody pro široké vrstvy obyvatelstva. Díky tomu najdeme (nebo bychom v minulosti našli) v Ostravě zajímavou plejádu těchto staveb, ať již z pohledu architektonického, konstrukčního nebo technologického.