Dokument o hornické voliéře v Přívoze

V Ostravě-Přívoze najdete jedinou dochovanou hornickou voliéru v kraji, natočili jsme o ní další díl Ostravských kulturních stop. Původně se ve voliéře chovali harčtí kanáři, které horníci využívali jako indikátory metanu v dole. Dnes už ve voliéře najdete i jiné druhy ptáků. O tradici chovu harckých kanárů na Ostravsku i o spolkové činnosti ostravských hornických chovatelů hovoří v dokumentu Martin Juřica z Archivu města Ostravy a spoluzakladatel voliéry Jan Duda.