Ostravská kulturní veřejnost spustila výzvu: BAUHAUS KONČIT NEMUSÍ!!!

Bývalý hobbymarket Bauhaus s plochou téměř 5 000 m2 v centru Ostravy využívá městská galerie současného umění PLATO pro vzdělávací a komunitní programy. Bauhaus se díky svým aktivitám stal oceňovaným komunitním centrem evropského střihu a ukázkovým příkladem, jak smysluplně oživit brownfield. Vedení města Ostravy však rozhodlo o ukončení současných aktivit v Bauhausu ke dni 30. 6. 2024, a to bez zveřejnění záměru, co se bude s budovou a prostorem dít dál. Co bude s Bauhausem od července? Stane se prázdným prostorem, zpustlým místem a další periferií? Nesystémové kroky mohou výrazně poškodit nejen celé území, ale především sousední městská jatka, jež nyní získávají jednu architektonickou cenu za druhou (nacházejí se pouhých 70 metrů od Bauhausu). 

Výzva adresovaná primátorovi a členům a členkám Zastupitelstva města Ostravy je žádostí o přehodnocení záměru města ukončit současné aktivity v Bauhausu k datu 30. 6. 2024 a zachování těchto aktivit do doby, než bude znám výsledek urbanistické soutěže na danou lokalitu a konkrétní záměr budoucí podoby místa, kde dnes Bauhaus stojí. 

Zvolená forma veřejné výzvy reaguje na tvrzení vedení města z lednového zastupitelstva, že veřejnost nemá o pokračování aktivit v Bauhausu zájem, protože nevznikla žádná petice. 

K výzvě se může do 27. 2. 2024, tedy po dobu dvou týdnů, připojit svým podpisem veřejnost (podepsat výzvu lze na https://www.petice.com/bauhaus_koncit_nemusi). Následující den, 28. 2. 2024 v 16 hodin, bude výzva předána k rukám ostravského primátora Jana Dohnala v budově magistrátu na Prokešově náměstí. Akt předání výzvy bude současně zahájením happeningu Štafeta pro Bauhaus a první možností pro média potkat se osobně s iniciátory výzvy. Zástupci iniciativy se osobně zúčastní i jednání na Zastupitelstvu města Ostravy dne 27. 3. 2024.

Osobní zodpovědnost za budoucnost prostoru cítí zástupci ostravské iniciativy BAUHAUS KONČIT NEMUSÍ!!!: Viktorie Pražáková (umělkyně, studentka gymnázia), Ondřej Rybníček (student vysoké školy, sokol), Jakub Černý(umělec, pedagog Fakulty umění OU), Ilona Rozehnalová (organizátorka kulturních a komunitních akcí). 

Výzvu již před spuštěním podepsaly desítky osobností české kultury, například Eva Koťátková (umělkyně, která bude reprezentovat ČR na výtvarném bienále v Benátkách 2024, 1. pozice v žebříčku Art Index J&T Banky), Jiří Kovanda(nejznámější český konceptuální umělec), Tomáš Vaněk (umělec, vedoucí pedagog ateliéru na AVU v Praze, emeritní rektor AVU 2014–2022), Ivan Binar (spisovatel a čestný občan Ostravy, jeden ze zakladatelů legendárního ostravského Divadelního klubu Waterloo a signatář Charty 77).

PLNÉ ZNĚNÍ VÝZVYhttps://www.petice.com/bauhaus_koncit_nemusi

Viktorie Pražáková, umělkyně, studentka gymnázia: „Bauhaus považuji za srdce Ostravy. Je to místo, kde nacházím inspiraci, klid, motivaci, pochopení. V našem městě je málo míst, která jsou tak plná života. Kde najde zázemí taková spousta organizací, projektů a skupin, které obohacují a mění nejen můj život besedami, akcemi, výstavami, performancemi. Je to pro mě místo, kam se můžu vracet a pokaždé najít něco nového. Bauhaus je úkryt. Bauhaus je naděje. Bauhaus je příležitost. Bauhaus je organismus.“

Ondřej Rybníček, student vysoké školy, sokol: „Do prostor Bauhausu jsem se poprvé dostal při natáčení filmu Kovy řeší dějiny. Byl jsem fascinován, jaký prostor to v Ostravě máme. Galerie sídlící v bývalém hobbymarketu má nevšední atmosféru a jedinečný charakter. Člověk není sevřen stěnami jednotlivých sálů, celá stavba je jedním velkým jevištěm, na kterém vystupují umělecká díla. Řekl jsem si už tehdy: Galerie v hobby marketu! No, kdo to má? Bauhaus je pro mě ztělesněním toho, že krása se nenachází na povrchu věcí, ale uvnitř. Bauhaus nenabízí jen umění, je zde také možnost číst v místní knihovně, dát si pití v kavárně nebo jej vychutnávat pod širým nebem. Tam, kde kdysi zahradníci prodávali rostliny. Jistě, Bauhaus je tu dočasně, ale pokusme se jeho náplň a jedinečné genius loci udržet co nejdéle. Nemá smysl rušit něco funkčního bez náhrady.“ 

Jakub Černý, umělec, pedagog Fakulty umění OU: „Když jsem v roce 2017 dostal do rukou klíč od starého hobbymarketu jako začínající technik galerie PLATO, už tehdy jsem tušil, že se stávám součástí projektu, který v České republice nemá obdoby. Přestože od té doby uběhlo už 7 let, stále se s hrdostí do Bauhausu pravidelně vracím jako technický specialista, autor i pedagog, abych se zde podílel na bohatém programu pro širokou veřejnost. Budova se pro mě stala symbolem progresivního myšlení, vzorovým příkladem osvíceného vedení města a důkazem, že si Ostrava váží aktivit lidí, kteří pro ni dýchají. Cítím osobní zodpovědnost bojovat za zachování budovy, která dává smysl tolika lidem, včetně mě. Věřím ve fungování Bauhausu do doby, než bude legitimně rozhodnuto o jeho osudu.“

Ilona Rozehnalová, organizátorka kulturních a komunitních akcí: „Před dvaceti lety jsme byli kvůli Bauhausu nešťastní a protestovali proti němu, protože z místa s potenciálem udělal periferii a z vedlejších jatek ruinu. Díky komunitním aktivitám PLATO Bauhaus jsme ale poslední roky svědky toho, že pomocí současného umění lze brownfield smysluplně oživit. Promyšlená strategie Ostravy a příkladný přístup jak k revitalizaci jatek, tak v poskytnutí Bauhausu současnému umění a komunitám přináší ovoce. PLATO Bauhaus se v rámci Česka stal jedinečným příkladem, že opuštěné nákupní centrum může získat nový smysl, stát se atraktivním místem pro mladé, a dokonce akcelerátorem proměny celé čtvrti. Jsem moc ráda, že se město letos v lednu rozhodlo uspořádat na danou lokalitu urbanistickou soutěž. O to víc mě ale mrzí a nemůžu se smířit s tím, že totéž město chce unikátní aktivity v Bauhausu ukončit už v červnu, aniž by mělo konkrétní vizi, co s místem dál. Nepřeji si, aby lokalitu a opravená jatka znovu poškodily neuvážené kroky, a věřím, že město iniciativou Bauhaus končit nemusí!!! přesvědčíme, že má smysl současné aktivity v Bauhausu zachovat do doby, než takovou vizi mít budeme.“

Pokud město Bauhaus uzavře a zdemoluje jej bez vize o budoucí podobě prostoru, bude přínos lokality pro město na několik let nulový. Uplyne několik let, než se zrealizuje urbanistická soutěž, než se na území po Bauhausu najde kupec a než ten získá stavební povolení. 

Prázdný prostor Bauhausu bude od července letošního roku po vyklizení zpustlý. Protože tato část města není zatím dostatečně zastavěná a obydlená, bude prázdný objekt lákat k vandalismu a devastaci. Lokalita se tak velmi rychle stane problematickou a nebezpečnou, což může výrazně negativně ovlivnit kvalitu bydlení v dané části a také sousední jatka, jež se nyní díky atraktivnímu programu a architektonickým cenám dostávají do hledáčku odborníků i veřejnosti. Město zatím nemá ani projekt na demolici, natož demoliční výměr pro Bauhaus, dá se tedy očekávat, že ten bude prázdný minimálně několik měsíců, spíše let. 

Než budeme znát výsledky urbanistické soutěže a konkrétní plán, jak s lokalitou naložit, může Bauhaus dále sloužit jako jedinečné a funkční komunitní místo, navíc za minimální prostředky v porovnání s místy podobného rozsahu a dopadu ve světě.

Záměr zrušit současné aktivity v Bauhausu k červnu letošního roku, od počátku pozdě a nedostatečně veřejně komunikovaný, je nejen nesystémový, ale nepomůže ani v budování důvěry u mladých kreativních lidí, které nutně potřebujeme v Ostravě udržet. Zrušením současných aktivit v Bauhausu ve chvíli, kdy to ještě není nutné, město těmto lidem zbytečně bere zásadní místo, které využívají a je pro ně aktuálně nenahraditelné, o čemž svědčí i počet zapojených organizací a vysoká návštěvnost. 

Současné aktivity v Bauhausu jsou unikátní nejen tím, že jde o jedinečné oživení brownfieldu vedle oceňovaných historických jatek (Národní cena za architekturu 2023, BigMat International Architecture Award 2023 – Španělsko, Cena Patromonium pro futuro 2013, užší nominace na evropské ocenění Mies van der Rohe Awards 2024 jako jediná stavba z ČR), ale také tím, že zkušený tým PLATO, který dnes v jatkách sídlí, v něm vytváří prostor pro nezřizovanou scénu i jednotlivé zájemce, pomáhá mladým lidem a nově vznikajícím spolkům či iniciativám s přípravou aktivit, předává jim know-how, zapůjčuje techniku. Díky tomu Bauhaus funguje jako unikátní a odbornou veřejností oceňované nízkoprahové komunitní místo s velmi nízkými náklady na personál. 

PODROBNÉ INFORMACE:

FB stránka: Bauhaus končit nemusí 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556285917113

IG: @bauhauskoncitnemusi

WEB: http://www.krasnaostrava.cz/category/ostravska-temata/bauhaus-koncit-nemusi/

KONTAKT: bauhauskoncitnemusi@seznam.cz

Veřejné vyjádření iniciátorů výzvy se uskuteční 28. 2. 2024 v budově ostravského magistrátu na Prokešově náměstí poté, co v 16 hodin předají „štafetový kolík“ spolu s výzvou primátorovi města Ostravy Janu Dohnalovi.