Happening Štafeta pro Bauhaus

Není ti lhostejný osud kulturních aktivit v ostravském Bauhausu?
Přijď na happening Štafeta pro Bauhaus ve středu 28. února od 16:00, štafetu zahájíme před Novou radnicí na Prokešově náměstí v centru Ostravy.

Literatura, umění, performance, to vše na podporu jedinečného místa, které máme rádi. Happening o čtyřech zastávkách od radnice k Bauhausu za účasti řady ostravských umělců odstartujeme předáním naší výzvy Bauhaus končit nemusí a „štafetového kolíku“ symbolicky do rukou pana primátora Jana Dohnala. Zároveň mu předáme časový harmonogram, který jsme pro město připravili a v němž nabízíme řešení, jak by město mohlo v území kolem Bauhausu a vedlejších jatek nyní postupovat. 

Naši výzvu adresovanou zastupitelům města Ostravy za týden podepsalo přes 2000 lidí a víc než 100 významných osobností české kultury, zástupců kulturních organizací i škol. Výzvu je možné podepsat do 27.2. 2024. 

Proč usilujeme o to, aby současné aktivity zůstaly v Bauhausu zachovány do doby, než bude mít město výsledek urbanistické soutěže na lokalitu a konkrétní plán pro místo, kde dnes stojí Bauhaus? 

Městská jatka se dostala do finále nejprestižnější evropské architektonické ceny Mies van der Rohe. Jde o jedinou stavbu v ČR, která kdy do finále postoupila. Jde o obrovský úspěch pro Ostravu. Už jen díky tomu, že se nyní na Ostravu upře mezinárodní pozornost, bychom měli mít dobře připravený plán, jak v celé lokalitě kolem jatek a vedlejšího Bauhausu postupovat. Neuvážené kroky mohou poškodit jak celé území, tak zejména městská jatka a jejich vyznění. Naše iniciativa nyní připravuje návrh konkrétního harmonogramu, jak dále ve věci Bauhausu postupovat tak, aby se lokalita rozvíjela systémově. 

Proč vznikla naše výzva? 
Bývalý hobbymarket Bauhaus s plochou téměř 5 000 m2 v centru Ostravy využívá městská galerie současného umění PLATO pro vzdělávací a komunitní programy. Bauhaus se díky svým aktivitám stal oceňovaným komunitním centrem evropského střihu a ukázkovým příkladem, jak smysluplně oživit brownfield. Vedení města Ostravy však rozhodlo o ukončení současných aktivit v Bauhausu ke dni 30. 6. 2024, a to bez zveřejnění záměru, co se bude s budovou a prostorem dít dál. 

Co bude s Bauhausem od 1. července? Město zatím nezveřejnilo konkrétní plán.
Stane se prázdným prostorem, zpustlým místem a další periferií? Nesystémové kroky mohou výrazně poškodit nejen celé území, ale především sousední městská jatka, jež nyní získávají jednu architektonickou cenu za druhou (nacházejí se pouhých 70 metrů od Bauhausu). 
 
Výzva adresovaná primátorovi a členům a členkám Zastupitelstva města Ostravy je žádostí o přehodnocení záměru města ukončit současné aktivity v Bauhausu k datu 30. 6. 2024 a zachování těchto aktivit do doby, než bude znám výsledek urbanistické soutěže na danou lokalitu a konkrétní záměr budoucí podoby místa, kde dnes Bauhaus stojí. 
 
Zvolená forma veřejné výzvy reaguje na tvrzení vedení města z lednového zastupitelstva, že veřejnost nemá o pokračování aktivit v Bauhausu zájem, protože nevznikla žádná petice. 
 
K výzvě se může do 27. 2. 2024 připojit svým podpisem veřejnost (podepsat výzvu lze na https://www.petice.com/bauhaus_koncit_nemusi).
Následující den bude výzva předána k rukám ostravského primátora Jana Dohnala v budově magistrátu na Prokešově náměstí.
Akt předání výzvy bude současně zahájením happeningu Štafeta pro Bauhaus a první možností pro média potkat se osobně s iniciátory výzvy.
Zástupci iniciativy se osobně zúčastní i jednání na Zastupitelstvu města Ostravy dne 27. 3. 2024.

 

 

Happening pořádá iniciativa Bauhaus končit nemusí!!!
Podrobnější texty k naší iniciativě