Fiducia v dubnu

Milí přátelé, v dubnu vás zveme na besedu s významným českým muzikologem Jiřím Zahrádkou, rodinné jarní okrašlování centra Ostravy, ve Fiducii proběhne zahájení festivalu Open studios Ostrava, uvedeme výstavu Natálie Perkof a v Ostravě přivítáme překladatele Jiřího Měsíce, který připomene výročí 150 let od narození jedné z nejvýznamnějších představitelek modernismu Gertrudy Steinové. Na konci dubna se pak můžete těšit na další ze série mezinárodních koncertů, tentokrát oceňovaných amerických a švédských experimentálních a interdisciplinárních umělců. 

Pro Ostravu bude velkým dnem 25. dubna, kdy se dozvíme, zda jsme získali nejprestižnější evropskou architektonickou cenu Mies van der Rohe.  Na daný den spolu s iniciativou Bauhaus končit nemusí chystáme s mladými ostravskými umělci rodinnou dílnu v Bauhausu, nazvanou Bauhaus je moje srdce. Další den, 26. 4., jsme pro vás připravili terénní přednášku historiků a památkářů Martina Strakoše a Romany Rosová jako jedněch z iniciátorů záchrany jatek a těch, kdo se podíleli na stavebněhistorickém průzkumu objektu –  seznámí vás jak s minulostí této cenné části města, tak se současností a možnými variantami budoucího vývoje. 

8. 4. v 18.00 JANÁČEK A SMETANA?!

Beseda s Jiřím Zahrádkou a Jiřím Nekvasilem

Co víme o vztahu jednoho z nejvýznamnějších tvůrců hudby první třetiny 20. století Leoše Janáčka k dílu zakladatele české moderní hudby Bedřicha Smetany, který komponoval v druhé polovině 19. století? Na toto téma budou hovořit muzikolog a velký znalec života a díla Leoše Janáčka Jiří Zahrádka a ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil. Pořádáme ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským. 

K příležitosti uvedení Smetanovského operního cyklu vydalo Národní divadlo moravskoslezské fejeton Leoše Janáčka věnovaný Bedřichu Smetanovi v podobě leporela. Jedná se o limitovanou edici, po debatě si zájemci mohou leporelo zakoupit za zvýhodněnou cenu 99 Kč. Dostupné je i v prodeji vstupenek v pasáži Divadla Jiřího Myrona za 130 Kč.

11. 4. v 15.00–19.00 RODINNÉ JARNÍ OKRAŠLOVÁNÍ CENTRA

Přijďte s námi okrášlit ulice a místa v centru Ostravy!

15.00 Mlýnská – u pamětní desky mlýna, očištění, instalace naučné cedulky

15.30 Milíčova – úprava bylinkové zahrádky

16.30 podchod v Komenského sadech – očištění naučných cedulí

17.30 náměstí Dr. Edvarda Beneše – úklid náměstí, ostříhání květináčů, za dobrého počasí na závěr opékání špekáčků na přenosném ohništi 

Rukavice a dobrou náladu s sebou, nářadí máme. Pořádáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. 

18. 4. v 18.00 NATALIE PERKOF: STILL LIFE

Vernisáž výstavy v Galerii Dole

Můžeme změnit způsob, jakým se vzájemně hodnotíme a kritizujeme? Jak se v současnosti projevují mezigenerační rozdíly a odtažitost v rámci rodiny? A v jakých ohledech přemýšlení společnosti o postavení žen zůstává stále ve starých, vyjetých kolejích? Všechny tyto – na první pohled možná nesouvisející otázky – si klade Natalie Perkof, která se uměleckými prostředky pokouší hledat cesty, jak k nim přistoupit. Jedním z rozhodnutí, ke kterému dospěla, je, že k realizaci takovéhoto úkolu potřebuje mimo jiné spolupráci se svými ženskými příbuznými, které k výstavě Still Life přizvala. Originální propojení tří rovin (hodnocení a kritika, propasti mezi generacemi a přístup k ženám) vytváří z výstavy Natalie Perkof & Eleny Nové, Marie Pěrkové a Evy Obršlíkové Procházkové počin, který nenabízí jen umělecký zážitek. Za mnohem důležitější lze považovat způsob, jakým otevírá dveře k našim osobním třináctým komnatám. Kurátorka: Silvie Šeborová. Výstava potrvá do 22. 5. 2024.

18. 4. v 18.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU OPEN STUDIOS OSTRAVA

Zahájení festivalu otevřených dveří ostravských uměleckých ateliérů

Open Studios Art Hub pořádá každoročně dva velké festivaly otevřených dveří uměleckých atelierů v Brně a v Ostravě. Pro zapojené umělce i širokou veřejnost festivaly nabízí jedinečnou příležitost setkávaní a propojovaní. V Ostravě proběhne letos třetí ročník festivalu, který otevírá ateliery téměř 50 umělců (ateliéry na Fráni Šrámka 5, Antikvariát a klub Fiducia, Fakulta uměni Ostravské univerzity, Ateliéry Cihelní, Ateliéry Novoveská, ateliér Marka Pražáka, Ateliéry Vítkovice – Mostárenská, ateliér Katariny Szanyi, ateliér Jiřího Kuděly, Ateliéry Vítkovice – Uhaus, ateliér Marka Nenutila). Mimo možnost nahlédnout do míst, kde vzniká současné výtvarné umění, a možnost potkat se s jeho tvůrci a tvůrkyněmi nabízejí festivaly také bohatý doprovodný program, například komentované prohlídky, workshopy a debaty vedené externími odborníky. Tento atraktivní program dlouhodobě navštěvuje široká veřejnost, umělci i ostatní profesionálové. Celý program je přístupný zdarma.

Podrobný program festivalu najdete zde: https://www.openstudios.cz/formats/open-studios-ostrava.

24. 4. v 18.00 GERTRUDA STEINOVÁ: JAK VZNIKÁ ŘEČ V PŘEKLADU

Literární večer s překladatelem Jiřím Měsícem věnovaný Gertrudě Steinové

Večer představí jednu z nejvýznamnějších představitelek angloamerického modernismu Gertrudu Steinovou (1874–1946), která měla zásadní vliv na další vývoj experimentální literatury po celém světě, v českém prostředí je ale spíše opomíjená. Výbor z jejích textů Mluvit a naslouchat (Fra, 2019), zahrnující její formální experimenty, ale i přednášky o jejich filozofickém pozadí, přeložil básník a anglista Jiří Měsíc, který během večera vystoupí a připomene tuto významnou autorku i výročí 150 let od jejího narození.

25. 4.  v 15.00–18.00 BAUHAUS JE NAŠE SRDCE – DÍLNA PRO RODINY

Rodinný ateliér pro všechny, kdo mají rádi současné aktivity v ostravském Bauhausu. 

Koná se přímo v Bauhausu. 

26. 4. v 18.00 CO MAJÍ SPOLEČNÉHO JATKA, PLATO, BAUHAUS A MIES VAN DER ROHE? ANEB CESTA Z PERIFERIE K JÁDRU MĚSTA

Terénní přednáška historiků Martina Strakoše a Romany Rosové 

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 porota evropské Ceny Miese van der Rohe za současnou architekturu rozhodne, zda přidělí uvedené prestižní ocenění konverzi ostravských jatek na galerii Plato podle návrhu polského architekta Roberta Konieczného a jeho ateliéru KWK Promes, nebo některému z dalších čtyř finalistů z různých zemí Evropy. Tuto výjimečnou událost oslavíme terénní přednáškou, během níž se bude hovořit o minulosti, přítomnosti i budoucnosti zmíněné lokality. 

Už postup do finále je pro polskou i českou architekturu a pro Ostravu historickým úspěchem. Zároveň je to šance podrobněji uvažovat o dalším vývoji místa. Nemůžeme vnímat galerii jen jako unikát. Porota soutěže sledovala mimo jiné i to, jak se bude rozvíjet celý okolní prostor, jak bude řešeno začlenění oceňované stavby do urbanismu městského centra a jak bude tato příležitost využita k přetvoření bývalé periferie v novou a architektonicky hodnotnou část jádrového území Ostravy. V současné době se vedou diskuse jak o urbanistickém napojení lokality na okolí, přemostění pro pěší z Fifejd, ale i o budoucnosti vedlejšího objektu Bauhausu či o připravované developerské zástavbě v sousedství jatek.

Historici a památkáři Martin Strakoš a Romana Rosová jako jedni z iniciátorů záchrany jatek a těch, kdo se podíleli na stavebněhistorickém průzkumu objektu, vás seznámí jak s minulostí této cenné části města, tak se současností a možnými variantami budoucího vývoje.  

30. 4. V 18.30 DVĚ MEZINÁRODNÍ DUA ZABELKA / LISK + BRÖNDUM / WRIGHT A NEZNÁMÝ UMĚLEC

Koncert oceňovaných experimentálních a interdisciplinárních umělců

Každé vystoupení dua Zabelka / Lisk je jedinečnou událostí, opírající se o sdílenou důvěru mezi hudebnicemi, respekt k hudbě té druhé a touhu sdílet překvapení a potěšení okamžiku. Mia Zabelka je hudebnice a skladatelka známá svým experimentálním využitím houslí a elektroniky, získala rakouskou cenu za umění 2021 v kategorii „hudba“. Tracy Lisk je bubenice a perkusionistka působící ve Philadelphii v Pensylvánii. Vede soubory bicích nástrojů a pravidelně jezdí jako bubenice na turné po USA a Evropě. 

Lars Bröndum je skladatel a hudebník. V současné době je profesorem hudby na univerzitě v Skövde ve Švédsku. Tři jeho alba byla švédskými nezávislými hudebními producenty oceněna jako nejlepší experimentální album.

Walter Wright (Board Weevil) prostřednictvím kontaktních mikrofonů ozvučuje objekty. Je interdisciplinárním umělcem, jehož praxe zahrnuje počítačové programování, hudbu a video performance. Zaměřuje se na „improvizaci jako způsob přítomnosti ve světě“.

Neznámý umělec – opět půjde o produkci v galerii Dole, kdy tvář a identita vystupujícího zůstane skryta, budeme odkázáni pouze na zvuk a akustiku.