Zahájení Open Studios Ostrava a vernisáž výstavy Natalie Perkof

Zpřístupnit současné výtvarné umění široké veřejnosti – to je heslem spolku OPEN STUDIOS ART HUB, organizátora již třetího ročníku festivalu otevřených ateliérů Open Studios Ostrava 2024. Dveře se letos otevřou na devíti lokacích, a to ve dnech 18. – 20. 4. 2024, v rámci kterých mohou návštěvníci nahlédnout do ateliérů malířů, sochařů a dalších výtvarníků, a zažít tak společně atmosféru současné ostravské výtvarné scény. V letošním roce festival spolupracuje kromě Fakulty umění Ostravské univerzity také s Bauhausem PLATO Ostrava Zahájení festivalu proběhne v Antikvariátu a klubu Fiducia 18. dubna v 18:00 otevřením výstavy Natalie Perkof.

Antikvariát a klub Fiducia, Ateliéry Na Fráni Šrámka 5, Ateliéry Mostárenská, Ateliéry Vítkovice – Studio UHAUS, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ateliéry Cihelní a Ateliéry Novoveská  to jsou umělecké klastry, komunity, které se v letošním roce znovu zapojují do programu festivalu, o němž se více dozvíte níže v článku.

18. 4. v 18.00 NATALIE PERKOF: STILL LIFE

Vernisáž výstavy v Galerii Dole

Můžeme změnit způsob, jakým se vzájemně hodnotíme a kritizujeme? Jak se v současnosti projevují mezigenerační rozdíly a odtažitost v rámci rodiny? A v jakých ohledech přemýšlení společnosti o postavení žen zůstává stále ve starých, vyjetých kolejích? Všechny tyto – na první pohled možná nesouvisející otázky – si klade Natalie Perkof, která se uměleckými prostředky pokouší hledat cesty, jak k nim přistoupit. Jedním z rozhodnutí, ke kterému dospěla, je, že k realizaci takovéhoto úkolu potřebuje mimo jiné spolupráci se svými ženskými příbuznými, které k výstavě Still Life přizvala. Originální propojení tří rovin (hodnocení a kritika, propasti mezi generacemi a přístup k ženám) vytváří z výstavy Natalie Perkof & Eleny Nové, Marie Pěrkové a Evy Obršlíkové Procházkové počin, který nenabízí jen umělecký zážitek. Za mnohem důležitější lze považovat způsob, jakým otevírá dveře k našim osobním třináctým komnatám. Kurátorka: Silvie Šeborová. Výstava potrvá do 22. 5. 2024.

18. 4. v 18.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU OPEN STUDIOS OSTRAVA

Zahájení festivalu otevřených dveří ostravských uměleckých ateliérů

Open Studios Art Hub pořádá každoročně dva velké festivaly otevřených dveří uměleckých atelierů v Brně a v Ostravě. Pro zapojené umělce i širokou veřejnost festivaly nabízí jedinečnou příležitost setkávaní a propojovaní. V Ostravě proběhne letos třetí ročník festivalu, který otevírá ateliery téměř 50 umělců (ateliéry na Fráni Šrámka 5, Antikvariát a klub Fiducia, Fakulta uměni Ostravské univerzity, Ateliéry Cihelní, Ateliéry Novoveská, ateliér Marka Pražáka, Ateliéry Vítkovice – Mostárenská, ateliér Katariny Szanyi, ateliér Jiřího Kuděly, Ateliéry Vítkovice – Uhaus, ateliér Marka Nenutila). Mimo možnost nahlédnout do míst, kde vzniká současné výtvarné umění, a možnost potkat se s jeho tvůrci a tvůrkyněmi nabízejí festivaly také bohatý doprovodný program, například komentované prohlídky, workshopy a debaty vedené externími odborníky. Tento atraktivní program dlouhodobě navštěvuje široká veřejnost, umělci i ostatní profesionálové. Celý program je přístupný zdarma.

Podrobný program festivalu najdete zde: https://www.openstudios.cz/…ava.

Více o festivalu:

Zpřístupnit současné výtvarné umění široké veřejnosti – to je heslem spolku OPEN STUDIOS ART HUB, organizátora již třetího ročníku festivalu otevřených ateliérů Open Studios Ostrava 2024. Dveře se letos otevřou na devíti lokacích, a to ve dnech 18. – 20. 4. 2024, v rámci kterých mohou návštěvníci nahlédnout do ateliérů malířů, sochařů a dalších výtvarníků, a zažít tak společně atmosféru současné ostravské výtvarné scény. V letošním roce festival spolupracuje kromě Fakulty umění Ostravské univerzity také s Bauhausem PLATO Ostrava. 

Antikvariát a klub Fiducia, Ateliéry Na Fráni Šrámka 5, Ateliéry Mostárenská, Ateliéry Vítkovice – Studio UHAUS, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ateliéry Cihelní a Ateliéry Novoveská  to jsou umělecké klastry, komunity, které se v letošním roce znovu zapojují do programu festivalu.

„Umělecké klastry, ale i samostatné ateliéry jsou neodmyslitelnou součástí programu festivalů, které již třetím rokem v Ostravě organizujeme,“ přibližuje za organizátory umělecký ředitel spolku a výtvarník Václav Kočí, který je již třináctým rokem pořadatelem stejnojmenného festivalu v Brně. Kromě již zmíněných uměleckých komunit mohou návštěvníci v letošním roce nahlédnou také do ateliéru Kataríny Szanyi a Marka Nenutila.

„Ateliér je místem, kde může návštěvník zachytit atmosféru, která vzniká přirozeně při tvorbě díla. Je to místo, kde výtvarné dílo dostává fyzickou podobu a opouští pouhou představu umělce, který stojí za jeho vznikem. Každoročně sám navštěvuji desítky ateliérů svých kolegů ve snaze tuto atmosféru dostatečně načerpat a pochopit tak celkový kontext a záměr sdělení přeneseného do podoby obrazu, sochy či jiného výtvarného principu více než čtyř desítek současných profesionálních výtvarníků působících v Ostravě. Pevně doufám, že s tímto zážitkem odcházejí také návštěvníci našeho festivalu,” dodává Václav Kočí. 

„Ostrava je, dle mého názoru, vedle Prahy a Brna dalším důležitým centrem současného výtvarného umění v Česku. Je podstatné podporovat komunity umělců sídlící v těchto centrech a vytvářet program zdůrazňující jejich tvorbu,” doplnil Vladimír Beskid, ředitel galerie Jána Koniarka v Trnavě a kurátor participující na novém formátu letošního festivalu – STUDIO TOUR. 

Ve čtvrtek 18. dubna proběhne oficiální zahájení festivalu v rámci vernisáže výstavy XY brněnské umělkyně Natalie Perkof v galerii Dole, sídlící v Antikvariátu a klubu Fiducia. 

V pátek bude program festivalu pokračovat vernisáží výstavy Libora Novotného ve Studiu UHAUS, jedné z nejmenších ostravských galerií. Následně se dění přenese na již tradiční lokaci do Ateliérů Na Fráni Šrámka 5, kde proběhne komentovaná prohlídka a také první dvojvernisáž na sobě nezávislých výtvarníků Libuše Pražákové a Vojtěcha Radakulana v tamní Kalerii s čupr uměním Saigon. Páteční den bude zakončen Afterparty, která proběhne ve Studiu Faraji, sídlícím na stejné lokaci. 

V sobotu proběhnou hned dvě komentované prohlídky, a to na Fakultě umění Ostravské univerzity a v Ateliérech Novoveská a následně v ateliérech Cihelní. Své individuální ateliéry otevřou v sobotu také Katarína Szanyi a Marek Nenutil. Poslední část programu se poté odehraje v PLATO Bauhaus, kde proběhne komentovaná prohlídka a také workshop brněnských rezidentů uměleckého Inkubátoru Open Studios Nely Maruškevič a Jana Bražiny.

„V letošním roce se naše celoroční působení přesune také do Ostravy, kde aktuálně usilovně pracujeme na vzniku Inkubátoru, rezidenčního programu pro absolventy Fakulty umění Ostravské univerzity. Chceme sem přivážet odborníky z celé republiky i ze zahraničí a podílet se tak na rozvoji zdejší umělecké scény stejně, jako to již třetím rokem praktikujeme v Brně,“ nastínil plány do budoucna Václav Kočí.