Fiducia tento týden – Jiří Měsíc o Gertrudě Steinové, ateliér a terénní přednáška u Bauhausu a jatek

Srdečně vás tento týden zveme na tři akce. Ve středu do Fiducie zavítá básník a anglista Jiří Měsíc, aby představil jednu z nejvýznamnějších představitelek angloamerického modernismu Gertrudu Steinovou (1874–1946), která měla zásadní vliv na další vývoj experimentální literatury po celém světě, v českém prostředí je ale spíše opomíjená. Ve čtvrtek nás čekají dvě rodinné dílny v Bauhausu s lektory Ivo Škutou a Nikolou Rácovou a v pátek terénní přednáška Martina Strakoše a Romany Rosové okolím jatek a Bauhausu.

24. 4. v 18.00 GERTRUDA STEINOVÁ: JAK VZNIKÁ ŘEČ V PŘEKLADU

Literární večer s překladatelem Jiřím Měsícem věnovaný Gertrudě Steinové

Večer představí Výbor z jejích textů Mluvit a naslouchat (Fra, 2019), zahrnující její formální experimenty, ale i přednášky o jejich filozofickém pozadí, přeložil básník a anglista Jiří Měsíc, který během večera vystoupí a připomene tuto významnou autorku i výročí 150 let od jejího narození.

25. 4.  v 15.00–18.00 BAUHAUS JE NAŠE SRDCE – DÍLNA PRO RODINY

Rodinný ateliér pro všechny, kdo mají rádi současné aktivity v ostravském Bauhausu. 

Koná se přímo v Bauhausu. 

26. 4. v 18.00 CO MAJÍ SPOLEČNÉHO JATKA, PLATO, BAUHAUS A MIES VAN DER ROHE? ANEB CESTA Z PERIFERIE K JÁDRU MĚSTA

Terénní přednáška historiků Martina Strakoše a Romany Rosové 

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 porota evropské Ceny Miese van der Rohe za současnou architekturu rozhodne, zda přidělí uvedené prestižní ocenění konverzi ostravských jatek na galerii Plato podle návrhu polského architekta Roberta Konieczného a jeho ateliéru KWK Promes, nebo některému z dalších čtyř finalistů z různých zemí Evropy. Tuto výjimečnou událost oslavíme terénní přednáškou, během níž se bude hovořit o minulosti, přítomnosti i budoucnosti zmíněné lokality. 

Už postup do finále je pro polskou i českou architekturu a pro Ostravu historickým úspěchem. Zároveň je to šance podrobněji uvažovat o dalším vývoji místa. Nemůžeme vnímat galerii jen jako unikát. Porota soutěže sledovala mimo jiné i to, jak se bude rozvíjet celý okolní prostor, jak bude řešeno začlenění oceňované stavby do urbanismu městského centra a jak bude tato příležitost využita k přetvoření bývalé periferie v novou a architektonicky hodnotnou část jádrového území Ostravy. V současné době se vedou diskuse jak o urbanistickém napojení lokality na okolí, přemostění pro pěší z Fifejd, ale i o budoucnosti vedlejšího objektu Bauhausu či o připravované developerské zástavbě v sousedství jatek.

Historici a památkáři Martin Strakoš a Romana Rosová jako jedni z iniciátorů záchrany jatek a těch, kdo se podíleli na stavebněhistorickém průzkumu objektu, vás seznámí jak s minulostí této cenné části města, tak se současností a možnými variantami budoucího vývoje.  

Sraz u jatek.