Dva články o aktuálních kulturních tématech Ostravy – ostravské sochy a Bauhaus

Rádi bychom vás upozornili na dva mediální výstupy, které se týkají aktuálních témat ostravské kultury a Fiducie. 

1. Na celostátní rozhlasové stanici Vltava v pořadu Akcent se hovořilo o sochách ve veřejném prostoru města s tím, že titulek záznamu diskuse byl zpětně opatřen velmi pozitivním komentářem „Ať o umění ve veřejném prostoru rozhodují soutěže. Ostrava jde příkladem, Ústí se učí. “ 

Pořad je k poslechu zde: https://vltava.rozhlas.cz/…395

2. Renomovaný Deník Referendum se věnoval otázce ostravského Bauhausu, reflektoval aktuální diskusi i trendy ve světě. 

Kromě jiného se v článku říká:  “ I přesto, že může jít na první pohled o tzv. nízkou architekturu, architektonická adaptace pro potřeby galerie PLATO ukazuje, že může vzniknout architektonicky výrazné řešení, provozně velmi funkční pro galerii i občanské aktivity s obrovským potenciálem rozvíjet a posilovat již existující společensko-kulturní roli, která by v Ostravě výrazně chyběla a nebyla by plně nahrazena ani přestěhováním do jatek. Zachováním prostoru bychom se přiblížili zahraničnímu přístupu „nebourat, ale využít“ již existující struktury, zohledňujícímu mimo jiného vysoké ceny stavebního trhu. Takto funguje například galerie Shedhalle ve švýcarském Curychu v jednom z objektů hal bývalé tovární čtvrti. Kulturní centrum je zde v provozu již od 80. let minulého století. Tamní výstavy fungují jako nástroj pro vytváření skutečných komunit a jsou to právě kulturní platformy, které dynamicky podporují tuto sociální roli. Svět se rychle mění a umělecké instituce mají za úkol diskutovat o společenských otázkách, jako je technologie či ekologie.

Současný diskurz v architektuře se ubírá převážně směrem transformací. Reprezentanti tohoto směru jsou francouzští Lacaton&Vassal, hvězdné duo současné architektury. Na nedávné přednášce v pražském kině Aero Anne Lacaton přednášela o udržitelné architektuře a o svých úvahách, jak vyzvat architekty a investory k „nebourání“ a transformacím budov. Tento ateliér například mění panelové domy ve Francii ke klimaticky a esteticky příjemnějšímu bydlení. Jsou také nositeli Ceny EU za současnou architekturu Mies van der Rohe za rok 2019.“ 

Celý článek najdete zde:  https://denikreferendum.cz/…usi