Fiducia v říjnu

V říjnu do Ostravy přijede známý odborník na umění totalitních režimů Michal Bauer, čekají nás koncerty francouzských, amerických i německých hudebníků, v literárním pořadu Romana Polácha Debuty přivítáme dva oceňované básníky _ Radka Touše a Vojtěcha Vacka. Můžete se těšit na tři vernisáže, večer s Anipromítačkou a závěrečnou performance u galerie IN VITRO, kterou symbolicky zakončíme činnost ve vitrínách Ostravice-Textilie. Vitríny se budou v listopadu bourat a příští rok se místo nich můžete těšit na předzahrádky restaurace a kavárny, které jsou plánovány v rámci opravené Ostravice již během příštího roku. Tímto znovu děkujeme majiteli objektu panu Danielu Zemanovi, že nám po několik let umožnil aktivity ve vitrínách a také za ochotu a pomoc.

Program na říjen jako pdf ke stažení ZDE.

od 3. 10. ERIKA KOVAČIČOVÁ, ALINA YESSIMBEKOVÁ – ZAVOLÁM TI POTOM

POZOR ZMĚNA – koná se bez vernisáže, proběhne dernisáž 28.10. v 17:00.

Výstava v galerii IN VITRO ve vitrínách Ostravice-Textilie.

Poslední výstava v této venkovní galerii před jejím zbouráním.Dvojice absolventek ateliéru grafiky na Fakultě umění Ostravské univerzity uvedou kopie a zvětšeniny doposud nevystavených souborů kreseb a textů svých deníků, jež vznikají již několik let. Představují nejen záznamy dokumentující jejich každodenní civilní i psychický život, ale rovněž nahrazují ztrácející se komunikaci mezi oběma autorkami, které se po dostudování vysoké školy odstěhovaly na jiná místa, a přerušily tím intenzivní přátelské a umělecké soužití, které trvalo celé jejich studijní období. V poslední den výstavy celou instalaci pomyslně uzavře performance, při které se autorky opět po dlouhé době setkají a ze všech stránek obou deníků sešijí jeden jediný. Vznikne tak syntéza dvou odrazů identity a záznam přežívání uplynulých let. Závěrečná performance proběhne 28. 10. 2022 v 17.00 hod. Kurátorka: Tereza Kučerová

6. 10. V 18.00 MICHAL BAUER: BÁSNĚ OSVĚTLENÉ TMOU ANEB ČESKÁ POEZIE PADESÁTÝCH LET

Přednáška odborníka na umění totalitních režimů o poezii 50. let 20. století.

Jaké byly hlavní tendence, nejvýznamnější básnické osobnosti a knihy veršů – klíčové jak v domácím kontextu, tak v exilu – v padesátých letech minulého století v Československu? Jaký byl vztah politiky a umělecké tvorby? Literární historik Michal Bauer bude ve své přednášce hledat odpovědi nejen na tyto otázky, ale bude se rovněž zabývat tvorbou autorů kolem časopisu Květen, stěžejními motivy domácí i exilové poezie i básnickou tvorbou výrazných tvůrců té doby (především Milana Kundery).

Michal Bauer působí jako profesor na Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, odborně se zabývá zejména uměním totalitních režimů. Na toto téma publikoval několik knih (Ideologie a paměť, Tíseň tmy, Souvislosti labyrintu), je spoluautorem tří svazků Dějin nové moderny, zachycujících období české literatury 1905–1947, s Jiřím Kolářem napsal knihu Z každého z nás postupem let něco zmizí, edičně připravil knižní publikace z tvorby Zdeňka Lorence, Skupiny Ra, materiálů z II. sjezdu Svazu československých spisovatelů nebo ze vzpomínek rodinných příslušníků na Jana Čepa, je autorem básnických sbírek Architektura paměti a Barvy doslova.

10. 10. V 18.30 JEROME NOETINGER, TRIO QUOST & BOER & WHITEHILL, SÄKKIKANGAS

Koncert francouzských hudebníků – průkopníka živé elektroniky, trumpetistů, noise-trubadoura a multiinstrumentalistky.

Jérôme Noetinger je francouzský průkopník živé elektroniky, filmař, skladatel a improvizátor, který hraje na elektroakustické přístroje, především pak na kotoučové magnetofony Revox, jež mistrně ovládá jako zdroj zvuku. Na kontě má desítky nahrávek na značkách Erstwhile, Editions Mego, Potlatch, Mikroton a řadě dalších. Po dlouhá léta působil jako šéf neziskové organizace Metamkine, která se věnovala distribuci improvizované a elektroakustické hudby.

Francouzský trumpetista Timothée Quost se vrátil do Berlína, kde se znovu sešel v triu s berlínskými hudebníky Benjaminem Whitehillem a Laure Boer, s nimiž nyní vyráží na turné po Polsku a České republice. Spojují své divoké zvuky, zakořeněné v experimentálním jazzu a noise. 

Timothée Quost je francouzský hudebník kráčející po hranicích různých hudebních metod. Improvizátor, skladatel, trumpetista, který rozvíjí osobní přístup ke svému nástroji tím, že jej zesílí pomocí specifického zesilovacího zařízení.

Laure Boer je multiinstrumentalistka působící v Berlíně. Její hudba je inspirována hlukem a tradiční lidovou hudbou. Pro její vystoupení je typická hypnotická improvizace tradičních nástrojů, DIY elektroniky a někdy i hlasu, zpěvu nebo recitace v její rodné francouzštině.

Benjamin Whitehill je kytarista, noise-trubadour a opomíjený studiový hráč, jenž od svého přesídlení v roce 2012 obchází periferii berlínského experimentálního undergroundu, hraje si s různými volně improvizujícími hluky a pokračuje ve vytváření své konkrétní značky lo-fi hudby do ložnice. Benjamin hraje na kytaru se zaměřením na texturní/perkusivní potenciál nástroje. Jeho hra často zahrnuje rozšířené techniky a zařízení (především pro vyřezávání zpětné vazby) ve snaze spektrálně zapojit přirozené rezonance/nedokonalosti nástrojů a zveličovat nepravidelné aspekty rezonujících strun.

11. 10. V 18.00 DEBUTY VOL. 11 – TOUŠ, VACEK

Literární pořad Romana Polácha s básníky Radkem Toušem a Vojtěchem Vackem.

Hosty jedenáctých Debutů budou jednak letošní finalista Ceny Jiřího Ortena Radek Touš (*1993), jednak její laureát Vojtěch Vacek (*1993). Toto literární rozestavení večera vybízí nejenom k diskusi o cenách pro mladé literáty a o cenách obecně, ale rovněž umožní uvidět dva naprosto rozdílné básnické světy autorů narozených ve stejném roce. Poezie Radka Touše je založena na básnické skromnosti – slovní i obrazné, zatímco básnický svět Vojtěcha Vacka je značně hýřivý a imaginativní. Typologická protichůdnost ovšem nezamezuje podobnému úžasu ze světa v jeho bohatství ani tomu, jak je možné jej básnicky zachytit. Večerem provází básník Roman Polách.

13. 10. V 18.00 ANIPROMÍTAČKA – TO NEJLEPŠÍ ZE SOUČASNÉ ČESKÉ ANIMACE

Pásmo krátkých autorských animovaných filmů určené především pro dospělé publikum.

Nezisková organizace AniPromítačka představí to nejlepší od současných studentů i čerstvých absolventů českých ateliérů animace (na školách jako třeba FAMU, UMPRUM nebo UTB). Mnoho z promítaných filmů získalo řadu prestižních ocenění na festivalech celého světa, a výrazně tak přispělo k mezinárodnímu respektu, kterému se v posledních letech česká autorská animace těší. Projekce je podpořena Státním fondem kinematografie. 

18. 10. 18.00 HLUKOVÆ MYSTERIA Vol. XIV

Úvodní večer hudebního festivalu – Neznámý umělec, DREKKA (USA) a Bu.d.d.A. (GE).

Festival HLUKOVÆ MYSTERIA začne ve Fiducii a poté se přesune do klubů Brno a Otvor na Havlíčkově nábřeží. Festival v 18.00 hod. zahájí Neznámý umělec, na jehož performanci naváží americká legenda atmosférického a rituálního ambientu DREKKA a německé duo Bu.d.d.A. věnující se meditativním dronům. Silná atmosféra zaručena!

24. 10. V 18.00 ROMAN FRANC – POSPOLITOSTI

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Fotografie Romana France jsou dokladem toho, že i v době vpletené do virtuální reality sociálních sítí může technologie přispívat ke kontaktům, které mají přirozenou lidskou povahu. Franc je vyznavačem fotografické práce, jež má blízko k rané historii média, kdy fotograf putoval za svými zákazníky a stisknutí spouště bylo vyvrcholením události, jíž předcházela řada malých soukromých rituálů, během nichž si měli všichni zúčastnění příležitost uvědomit, kdo jsou. Před Francovým objektivem se na různých místech světa scházejí skupiny lidí rozličných zájmů a společenských rolí, aby si vzájemně potvrdily, že k sobě patří, a deklarovaly to prostřednictvím fotografického obrazu, který stále považujeme za pravdivý. Výstava potrvá do konce listopadu. Kurátor: Jiří Pátek.

24. 10. V 18.30 TADEÁŠ KOTRBA – ROZLOMENÝ ČAS

Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

Obrazy Tadeáše Kotrby (*1986) působí malířský úsporně a tematicky soustředěně. V poslední době v nich autor intenzivně propojuje svůj rukopis s odkazy na tvorbu svého otce, předčasně zesnulého sochaře Mária Kotrby. Na klížených lněných plátnech akcentuje plošnou monochromii, kterou sporadicky doplňuje barevnými akcenty. Kresby andělů a démonů, citlivě přenesené na plátno pomocí šablon a scelující obrazovou kompozici, jsou citacemi otcových sochařsky cítěných kreseb.

Výstava potrvá do 23. 11. Kurátor: Martin Mikolášek.

FIDUCIA ON-LINE

23. 10. OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY – MARIE STONA

30. 10. GALERIE DOLE – TADEÁŠ KOTRBA – ROZLOMENÝ ČAS